Another prestigious project by
Kelmedic Sdn Bhd (384346-H)
(A Joint Venture Company Between Malvest Group And YAKIN)
Kota Bharu
PT37, Tingkat 1 (3486-S/A),
Seksyen 16, Jalan Sultan Ibrahim,
15050 Bandar Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia
Penang
Wisma Malvest,
20E, Jalan Tun Dr Awang,
11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang, Malaysia
Tel: 09 - 747 8268
017 - 477 0288 / 012 - 587 2710 / 017 - 581 0288
Joint Venture Partners
Join Us At

Lesen Pemaju:14364-1/05-2018/0389 (L) • *Tempoh Sah: 29/05/2016-28/05/2018 • *Permit Iklan & Jualan: 14364-1/05-2018/0389 (P) • *Tempoh Sah: 29/05/2016-28/05/2018 • *Pegangan Tanah: Pajakan 99 tahun (berakhir pada 8 Julai, 2114) • *Bebanan: - • *Tarikh Dijangka Siap: Disember 2020 • *Bilangan Unit: 338 Unit (Pangsapuri Perkhidmatan 36 Tingkat) • *Harga Jualan - Pangsapuri Perkhidmatan 36 Tingkat: RM288,500(Min) – RM996,000(Mak) • *Pelan Bangunan Diluluskan oleh: Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam [No. Rujukan: MPKB-BRI(B) 3-150/12/2015(16)]

SEKATAN-SEKATAN KEPENTINGAN - Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini tidak boleh dipindahmilik, diberi pajak, gadai atau dibuat sebarang urusniaga melainkan mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri *Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini boleh dipindahmilik kepada pembeli pertama yang terdiri daripada orang-orang Melayu Anak Kelantan dan pembeli pertama menggadai tanah tersebut untuk kegunaan sendiri kepada bank atau Institusi Kewangan yang disenaraikan di dalam Jadual D Enakmen Rizab Melayu Kelantan 1930 dan Jadual 26A Enakmen Tanah Kelantan 1938 *Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini dikecualikan bagi gadaian kepada Bank atau Institusi Kewangan yang disenaraikan di dalam Jadual D Enakmen Rizab Melayu Kelantan 1930 dan Jadual 26A Enakmen Tanah Kelantan 1938 bagi membolehkan tuan tanah mendapat pinjaman sendiri

All art renderings and photographs contained herein are artist’s impression only. The Developer reserves the right to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the architects and or the relevant authorities. All plans, layouts, information and specifications are subject to change and cannot form part of an offer or contract. The Developer is not liable for any discrepancy or difficulty.